Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET CEV (CENTRE EUROPEEN DES VISAS) EN HET CONSULAAT-GENERAAL IN LUBUMBASHI

  

 

OPGELET: DEZE WEBPAGINA IS EEN SAMENVATTING VAN DE FRANSTALIGE WEBSITE. VOOR MEER INFORMATIE EN REGELMATIGE UPDATES, GELIEVE DE FRANSTALIGE WEBSITE TE RAADPLEGEN.

 

COVID-19 EPIDEMIE 

U vindt de volledige uitleg terug op de Franstalige website onder Épidémie COVID-19.

Bij besluit van de Europese Unie zijn de buitengrenzen van het Schengengebied tijdelijk gesloten voor derdelanders voor niet-essentiële reizen.

Elke Schengenstaat heeft op basis van de aanbevelingen van de Europese Unie uitzonderingscategorieën uitgewerkt.

Voor België vindt u de uitzonderingscategorieën op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken.

Voor Nederland vindt u de uitzonderingscategorieën op de website rijksoverheid.nl

Gelieve de bevoegde autoriteit/Ambassade te contacteren in functie van het land van uw bestemming.

 

BELANGRIJKE SANITAIRE INFORMATIE

De toegang tot het Belgische grondgebied is onderworpen aan sanitaire maatregelen, zoals quarantaine en/of testen. Gelieve vóór uw vertrek informatie in te winnen via de website van de FOD Buitenlandse Zaken (diplomatie.belgium.be). U moet ook strikt de instructies navolgen van de Belgische wetgeving op sanitair vlak.

Sinds 01/08 moet u ook Passenger Locator Form invullen : https://travel.info-coronavirus.be/nl/public-health-passenger-locator-form 

Gelieve tevens de volgende website te raadplegen : https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

 

Klik hier voor de officiële facebookpagina van het CEV.

 

Om een nieuwe visumaanvraag in te dienen:

 • Vul eerst en vooral uw onlineformulierOpmerking: maak uw persoonlijke Visa On Web account aan op basis van uw persoonlijk emailadres om uw formulieren in te vullen.  Indien u gebruik maakt van de VOW account van een protocoldienst of internetcafé, dan zullen onze automatisch gegenereerde e-mails (bevestiging van uw afspraak, de aankondiging dat uw dossier klaar is om afgehaald te worden) verstuurd worden naar het emailadres van die protocoldienst/-internetcafé in plaats van uzelf, wat vaak tot misverstanden leidt en de visumaanvrager . 
   
 • Een formulier dat eerder werd ingevuld is niet meer geldig. U moet dus een nieuw invullen.
   
 • Nadat u uw formulier opslaat en online indient, moet u het afdrukken.
   
 • Dan kan u, onderaan op dit formulier, een afspraak aanmaken om uw fysiek dossier in te dienen.
   
 • U ontvangt, binnen de 24u, een bevestigingsmail die u ook moet afprinten om toegang te krijgen tot het CEV, dat enkel toegankelijk is op persoonlijke en nominatieve afspraak.
   
 • Indien u in groep of met familie reist, moet u eerst alle formulieren invullen en opslaan. Bij het opslaan van het laatste formulier maakt u de afspraak aan. Klik op “Nee” als e-appointment u vraagt of de afspraak enkel over u gaat. Zo kan u personen toevoegen en een gezamenlijke afspraak aanmaken.
  Vergeet de afspraken voor elk van uw kinderen niet: groepeer hun aanvragen aan uw afspraak, zoniet heeft u voor hen geen tijdslot gereserveerd en kan u bijgevolg ook geen visumaanvraag voor hen indienen. 
   
 • Houders van dienst- & diplomatieke paspoorten wordt aangeraden de Dienst Protocol  van hun Ministerie van Buitenlandse Zaken te contacteren.
   
 • Bij overlijden van een familielid van de 1e of 2e graad, of indien u zich om dringende medische redenen moet verplaatsen (verantwoord door een medisch attest van een vertrouwensarts van de Ambassade/ Consulaat generaal, zie “contacts utiles” op deze website), kan u via cev.kinshasa@diplobel.fed.be vragen om uw afspraak te vervroegen. Neem in dat geval eerst een afspraak (ook al past de datum u niet) en vraag daarna om deze afspraak te vervroegen.

Neem enkel 1 afspraak per visumaanvrager. Als u meerdere afspraken neemt voor eenzelfde reiziger en u annuleert de overbodige afspraken niet, verhindert u andere personen een visumaanvraag in te dienen. Voor het algemeen belang, zullen we dan, zonder verwittiging, al uw afspraken annuleren.

 

 • De afspraken en formulieren zijn gratis.
 • De officiële tarieven staan op deze website gepubliceerd.
 • Indien iemand u geld vraagt om een afspraak te bekomen, of om uw visumaanvraag te vergemakkelijken, bent u het slachtoffer van een poging tot fraude. Gelieve dan onmiddellijk de Ambassade van België te informeren, via kinshasa@diplobel.fed.be.