Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

WELKOM OP DE WEBSITE VAN HET CEV (CENTRE EUROPEEN DES VISAS) EN HET CONSULAAT-GENERAAL IN LUBUMBASHI

Betreft: visumafspraak nemen

 

Geachte heer, mevrouw,

Het is mogelijk een afspraak vast te leggen over een periode van 5 weken. Wekelijks worden er 1000 nieuwe afspraken geopend.

Lees aandachtig onze website, stel zelf een kwalitatief dossier samen, en behoud de controle over de opvolging van uw dossier.  

Het is van wezenlijk belang het formulair VOW correct in te vullen. Indien u in het verleden al een visum van ons heeft verkregen, gelieve de datum van afname van de vingerafdrukken en het nummer van de laatste visumsticker duidelijk te willen vermelden in het luik "Visas précédents". 

Dan is het mogelijk gemakkelijk een afspraak te verkrijgen.

Het maken van een afspraak is helemaal gratis.

Ga voor meer informatie naar: www.cev-kin.eu/nl

Enkele praktische tips:

 • Het is niet aan te raden om langer dan 3 maanden voor de reisdatum een afspraak aan te vragen. Afspraken die na de in de aanvraag vermelde reisdatum vallen, kunnen geannuleerd worden.
 • Uw afspraakgegevens worden automatisch uit je VOWINT-formulier gehaald. Deze gegevens kunnen achteraf niet gewijzigd worden en er vindt een strikte controle plaats bij de ingang van het EVC. Als de gegevens niet overeenkomen, wordt u de toegang geweigerd. Wees dus voorzichtig bij het invullen van het formulier.
 • Alle aanvragers moeten hun exacte telefoonnummer op het formulier vermelden. Dit nummer wordt gebruikt voor eventuele controles en om contact met u op te nemen als er eerder dan gepland een afspraak beschikbaar komt. Een onjuist nummer heeft tot gevolg dat de afspraak niet doorgaat.

 Hartelijk dank voor uw begrip,

Het team van het Europees Visumcentrum

 

________________________________________________________________________________

 

  

 

OPGELET: DEZE WEBPAGINA IS EEN SAMENVATTING VAN DE FRANSTALIGE WEBSITE. VOOR MEER INFORMATIE EN REGELMATIGE UPDATES, GELIEVE DE FRANSTALIGE WEBSITE TE RAADPLEGEN.

Klik hier voor de officiële facebookpagina van het CEV.

 

Om een nieuwe visumaanvraag in te dienen:

 • Vul eerst en vooral uw onlineformulierOpmerking: maak uw persoonlijke Visa On Web account aan op basis van uw persoonlijk emailadres om uw formulieren in te vullen.  Indien u gebruik maakt van de VOW account van een protocoldienst of internetcafé, dan zullen onze automatisch gegenereerde e-mails (bevestiging van uw afspraak, de aankondiging dat uw dossier klaar is om afgehaald te worden) verstuurd worden naar het emailadres van die protocoldienst/-internetcafé in plaats van uzelf, wat vaak tot misverstanden leidt. 
   
 • Een formulier dat eerder werd ingevuld is niet meer geldig. U moet dus een nieuw formulier invullen.
   
 • Nadat u uw formulier opslaat en online indient, moet u het afdrukken.
   
 • Dan kan u, onderaan op dit formulier, een afspraak aanmaken om uw fysiek dossier in te dienen.
   
 • U ontvangt, binnen de 24u, een bevestigingsmail die u ook moet afprinten om toegang te krijgen tot het CEV, dat enkel toegankelijk is op persoonlijke en nominatieve afspraak.
   
 • Indien u in groep of met familie reist, moet u eerst alle formulieren invullen en opslaan. Bij het opslaan van het laatste formulier maakt u de afspraak aan. Klik op “Nee” als e-appointment u vraagt of de afspraak enkel over u gaat. Zo kan u personen toevoegen en een gezamenlijke afspraak aanmaken.
  Vergeet de afspraken voor elk van uw kinderen niet: groepeer hun aanvragen aan uw afspraak, zoniet heeft u voor hen geen tijdslot gereserveerd en kan u bijgevolg ook geen visumaanvraag voor hen indienen. 
   
 • Houders van dienst- & diplomatieke paspoorten wordt aangeraden de Dienst Protocol van hun Ministerie van Buitenlandse Zaken te contacteren.
   
 • Bij overlijden van een familielid van de 1e of 2e graad, of indien u zich om dringende medische redenen moet verplaatsen (verantwoord door een medisch attest van een vertrouwensarts van de Ambassade/ Consulaat generaal, zie “contacts utiles” op deze website), kan u via cev.kinshasa@diplobel.fed.be vragen om uw afspraak te vervroegen. Neem in dat geval eerst een afspraak (ook al past de datum u niet) en vraag daarna om deze afspraak te vervroegen.

Neem enkel 1 afspraak per visumaanvrager. Als u meerdere afspraken neemt voor eenzelfde reiziger en u annuleert de overbodige afspraken niet, verhindert u andere personen een visumaanvraag in te dienen. Voor het algemeen belang, zullen we dan, zonder verwittiging, al uw afspraken annuleren.

 

 • De afspraken en formulieren zijn gratis.
 • De officiële tarieven staan op deze website gepubliceerd.
 • Indien iemand u geld vraagt om een afspraak te bekomen, of om uw visumaanvraag te vergemakkelijken, bent u het slachtoffer van een poging tot fraude. Gelieve dan onmiddellijk de Ambassade van België te informeren, via kinshasa@diplobel.fed.be