Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Welkom

  

Het CEV (Centre européen des Visas) en het Consulaat Generaal te Lubumbashi heten u welkom

 

Opgelet: deze webpagina is een samenvatting van de Franstalige website. Voor meer informatie en regelmatige updates, gelieve de Franstalige website te raadplegen.

 

COVID-19 EPIDEMIE 

Bij besluit van de Europese Unie zijn de buitengrenzen van het Schengengebied tijdelijk gesloten voor derdelanders voor niet-essentiële reizen (klik hier voor meer informatie)

BEHALVE enkele categorieën: U vindt de exhaustieve lijst op de franstalige versie van deze website.

 • Aanvragers van een studentenvisum en familiehereniging (visum D) voor België
 • Echtgenoten/es en kinderen van EU/Schengenburgers
 • ...

Sinds 04/07/20 is het online afsprakensysteem weer beschikbaar voor aanvragers studentenvisa voor België (visa D), alle informatie over de voor te leggen documenten: zie franstalige website www.cev-kin.eu => Comment composer son dossier => études/ établissement en Belgique

Sinds 07/07/20 is het online afsprakensysteem ook weer beschikbaar voor aanvragers familiehereniging voor België (visa D), alle informatie over de voor te leggen documenten: zie franstalige website www.cev-kin.eu => Comment composer son dossier => études/ établissement en Belgique

Voor alle visumaanvragen kort verblijf (die geen utizondering vormen op de reisrestricties): De datum van heropening is nog niet bekend en hangt af van de epidemiologische situatie en de door de autoriteiten opgelegde maatregelen.

 

 • Hebt u een visumaanvraag gezinshereniging (visum lang verblijf) ingediend vóór de sluitingsdatum en is uw dossier ondertussen geanalyseerd en is er een beslissing genomen?
  • Als deze beslissing positief is en u ondertussen uw paspoort (zonder visum) had opgehaald, moet u deze terug aan het CEV bezorgen in een gesloten omslag. Aan deze omslag moet u een kopie van het ontvangstbewijs van uw visumaanvraag. U kan deze omslag op het CEV afgeven, van maandag tot vrijdag, tussen 9u en 12u.
  • Indien deze beslissing negatief is, zal u uitgenodigd worden (via sms, e-mail, via uw VisaOnWeb-account) om uw dossier op te halen.  

Bezoek deze website www.cev-kin.eu om op de hoogte te blijven van de evolutie van de situatie.

Contacteer ons indien u meent dat uw situatie valt onder een van de zeer specifieke uitzonderingsgevallen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld. Stuur een e-mail naar kinshasa.visa@diplobel.fed.be met in bijlage in PDF het formulier VisaOnWeb en bewijsstukken dat u onder een uitzonderingscategorie valt en/of het gaat om een essentiële reis.

Voor u een nieuwe visumaanvraag indient, controleer via de officiële bronnen van het land van bestemming en van de DRC/RC, dat er geen reisbeperking meer opgelegd is (noch bij vertrek, noch bij terugkeer naar de DRC/RC). Raadpleeg de interactieve EU website https://reopen.europa.eu/fr/.

 

Klik hier voor de officiële facebookpagina van het CEV.

 

Om een nieuwe visumaanvraag in te dienen:

 • Vul eerst en vooral uw onlineformulierOpmerking: maak uw persoonlijke Visa On Web account aan op basis van uw persoonlijk emailadres om uw formulieren in te vullen.  Indien u gebruik maakt van de VOW account van een protocoldienst of internetcafé, dan zullen onze automatisch gegenereerde e-mails (bevestiging van uw afspraak, de aankondiging dat uw dossier klaar is om afgehaald te worden) verstuurd worden naar het emailadres van die protocoldienst/-internetcafé in plaats van uzelf, wat vaak tot misverstanden leidt en de visumaanvrager . 
   
 • Een formulier dat eerder werd ingevuld is niet meer geldig. U moet dus een nieuw invullen.
   
 • Nadat u uw formulier opslaat en online indient, moet u het afdrukken.
   
 • Dan kan u, onderaan op dit formulier, een afspraak aanmaken om uw fysiek dossier in te dienen.
   
 • U ontvangt, binnen de 24u, een bevestigingsmail die u ook moet afprinten om toegang te krijgen tot het CEV, dat enkel toegankelijk is op persoonlijke en nominatieve afspraak.
   
 • Indien u in groep of met familie reist, moet u eerst alle formulieren invullen en opslaan. Bij het opslaan van het laatste formulier maakt u de afspraak aan. Klik op “Nee” als e-appointment u vraagt of de afspraak enkel over u gaat. Zo kan u personen toevoegen en een gezamenlijke afspraak aanmaken.
  Vergeet de afspraken voor elk van uw kinderen niet: groepeer hun aanvragen aan uw afspraak, zoniet heeft u voor hen geen tijdslot gereserveerd en kan u bijgevolg ook geen visumaanvraag voor hen indienen. 
   
 • Houders van dienst- & diplomatieke paspoorten wordt aangeraden de Dienst Protocol  van hun Ministerie van Buitenlandse Zaken te contacteren.
   
 • Bij overlijden van een familielid van de 1e of 2e graad, of indien u zich om dringende medische redenen moet verplaatsen (verantwoord door een medisch attest van een vertrouwensarts van de Ambassade/ Consulaat generaal, zie “contacts utiles” op deze website), kan u via cev.kinshasa@diplobel.fed.be vragen om uw afspraak te vervroegen. Neem in dat geval eerst een afspraak (ook al past de datum u niet) en vraag daarna om deze afspraak te vervroegen.

Neem enkel 1 afspraak per visumaanvrager. Als u meerdere afspraken neemt voor eenzelfde reiziger en u annuleert de overbodige afspraken niet, verhindert u andere personen een visumaanvraag in te dienen. Voor het algemeen belang, zullen we dan, zonder verwittiging, al uw afspraken annuleren.

 

 • De afspraken en formulieren zijn gratis.
 • De officiële tarieven staan op deze website gepubliceerd.
 • Indien iemand u geld vraagt om een afspraak te bekomen, of om uw visumaanvraag te vergemakkelijken, bent u het slachtoffer van een poging tot fraude. Gelieve dan onmiddellijk de Ambassade van België te informeren, via kinshasa@diplobel.fed.be.