Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Welkom

  

Het CEV (Centre européen des Visas) en het Consulaat Generaal te Lubumbashi heten u welkom

 

Opgelet: deze webpagina is een samenvatting van de Franstalige website. Voor meer informatie en regelmatige updates, gelieve de Franstalige website te raadplegen.

 

CEV GESLOTEN - COVID-19 EPIDEMIE 

Het CEV is tot nader order gesloten.

Bij besluit van de Europese Unie zijn to 15.07.2020 de buitengrenzen van het Schengengebied tijdelijk gesloten voor derdelanders voor niet-essentiële reizen (klik hier voor meer informatie)

BEHALVE enkele categorieën die binnenkort al een afspraak zullen kunnen maken om hun dossier in te dienen (klik ici voor de exhaustieve lijst)::

 • Aanvragers van een studentenvisum en familiehereniging (visum D) voor België
 • Echtgenoten/es en kinderen van EU/Schengenburgers

Vanaf 04/0720 zal het online afsprakensysteem weer beschikbaar zijn voor aanvragers studentenvisa voor België (visa D), alle infromatie over de voor te leggen documenten en legalisatie van deze documenten: zie franstalige website www.cev-kin.eu => Comment composer son dossier => études/ établissement en Belgique

Ten vroegste vanaf 17/07/20 zal het online afsprakensysteem weer beschikbaar zijn voor aanvragers familiehereniging voor België (visa D)

Voor alle andere visumaanvragen:

 • De datum van heropening is nog niet bekend en hangt af van de epidemiologische situatie en de door de autoriteiten opgelegde maatregelen.
 • Er kunnen nog geen nieuwe visumaanvragen (Schengen en Visa D) worden ingediend: alle geboekte afspraken worden geannuleerd; het is voorlopig niet mogelijk om een nieuwe afspraak te maken. Het afsprakensysteem gaat weer open als het CEV weer open gaat.
 • Er kunnen nog geen visa worden afgegeven.
 •  
 • Hebt u een visumaanvraag ingediend vóór de sluitingsdatum en is uw dossier ondertussen geanalyseerd en is er een beslissing genomen?
  • Als deze beslissing positief is en u ondertussen uw paspoort (zonder visum) had opgehaald, moet u deze terug aan het CEV bezorgen in een gesloten enveloppe. Aan deze enveloppe moet u een kopie van de ontvangst van uw visumaanvraag (of van de e-mail die u werd toegestuurd) nieten en in de enveloppe volgende documenten steken:
   • uw paspoort;
   • een nieuwe reisverzekering die de nieuwe reisdata dekt;
   • een nieuw document met betrekking tot het doel en de voorwaarden van de reis (bv. nieuwe uitnodiging, nieuwe toestemming van verlof, nieuwe missieopdracht met nieuwe data);
   • alle andere documenten die we eventueel per e-mail aan u hebben gevraagd;
   • De afgifte van het paspoort en het vernieuwde dossier gebeurt aan het loket ophaling (“retrait”) tijdens de openingsuren, gratis. Als aan alle voorwaarden is voldaan, zal het visum binnen enkele dagen in uw paspoort worden aangebracht.
 • Indien deze beslissing negatief is, zal u uitgenodigd worden (via sms, e-mail, via uw VisaOnWeb-account) om uw dossier op te halen wanneer het CEV terug open is.  

Bezoek deze website www.cev-kin.eu om op de hoogte te blijven van de evolutie van de situatie.

Contacteer ons indien u meent dat uw situatie valt onder een van de zeer specifieke uitzonderingsgevallen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld 

Voor u een nieuwe visumaanvraag indient, controleer via de officiële bronnen van het land van bestemming en van de DRC/RC, dat er geen reisbeperking meer opgelegd is (noch bij vertrek, noch bij terugkeer naar de DRC/RC). Raadpleeg de interactieve EU website https://reopen.europa.eu/fr/.

 

Klik hier voor de officiële facebookpagina van het CEV.

 

Om een nieuwe visumaanvraag in te dienen:

 • Vul eerst en vooral uw onlineformulierOpmerking: maak uw persoonlijke Visa On Web account aan op basis van uw persoonlijk emailadres om uw formulieren in te vullen.  Indien u gebruik maakt van de VOW account van een protocoldienst of internetcafé, dan zullen onze automatisch gegenereerde e-mails (bevestiging van uw afspraak, de aankondiging dat uw dossier klaar is om afgehaald te worden) verstuurd worden naar het emailadres van die protocoldienst/-internetcafé in plaats van uzelf, wat vaak tot misverstanden leidt en de visumaanvrager . 
   
 • Een formulier dat eerder werd ingevuld is niet meer geldig. U moet dus een nieuw invullen.
   
 • Nadat u uw formulier opslaat en online indient, moet u het afdrukken.
   
 • Dan kan u, onderaan op dit formulier, een afspraak aanmaken om uw fysiek dossier in te dienen.
   
 • U ontvangt, binnen de 24u, een bevestigingsmail die u ook moet afprinten om toegang te krijgen tot het CEV, dat enkel toegankelijk is op persoonlijke en nominatieve afspraak.
   
 • Indien u in groep of met familie reist, moet u eerst alle formulieren invullen en opslaan. Bij het opslaan van het laatste formulier maakt u de afspraak aan. Klik op “Nee” als e-appointment u vraagt of de afspraak enkel over u gaat. Zo kan u personen toevoegen en een gezamenlijke afspraak aanmaken.
  Vergeet de afspraken voor elk van uw kinderen niet: groepeer hun aanvragen aan uw afspraak, zoniet heeft u voor hen geen tijdslot gereserveerd en kan u bijgevolg ook geen visumaanvraag voor hen indienen. 
   
 • Houders van dienst- & diplomatieke paspoorten wordt aangeraden de Dienst Protocol  van hun Ministerie van Buitenlandse Zaken te contacteren.
   
 • Bij overlijden van een familielid van de 1e of 2e graad, of indien u zich om dringende medische redenen moet verplaatsen (verantwoord door een medisch attest van een vertrouwensarts van de Ambassade/ Consulaat generaal, zie “contacts utiles” op deze website), kan u via cev.kinshasa@diplobel.fed.be vragen om uw afspraak te vervroegen. Neem in dat geval eerst een afspraak (ook al past de datum u niet) en vraag daarna om deze afspraak te vervroegen.

Neem enkel 1 afspraak per visumaanvrager. Als u meerdere afspraken neemt voor eenzelfde reiziger en u annuleert de overbodige afspraken niet, verhindert u andere personen een visumaanvraag in te dienen. Voor het algemeen belang, zullen we dan, zonder verwittiging, al uw afspraken annuleren.

 

 • De afspraken en formulieren zijn gratis.
 • De officiële tarieven staan op deze website gepubliceerd.
 • Indien iemand u geld vraagt om een afspraak te bekomen, of om uw visumaanvraag te vergemakkelijken, bent u het slachtoffer van een poging tot fraude. Gelieve dan onmiddellijk de Ambassade van België te informeren, via kinshasa@diplobel.fed.be.