Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Tarieven

De visumkosten zijn in contanten, en in € te betalen bij de indiening van het dossier :

  • Visum A en C: 60 €
  • Visum A en C voor kinderen van 6 tot 12 jaar: 35 €
  • Visum A en C voor kinderen tot 6 12 jaar: 0 €
  • Visum D: 180 € (+ bijdrage, zie hieronder)

Opmerking: Volgende de ondertekening van akkoorden met bepaalde landen (Rusland, Ukraïne,…) betalen deze onderdanen slechts 35€ voor een A of C visumaanvraag.

 

Legende:
A = Luchtaven transitvisum
C = Visum voor een of meerdere verblijven van max. 90 dagen
D = Visum voor een continu verblijf van meer dan 90 dagen

Visumkosten zijn gratis voor de volgende categorieën :

  • Gezinsleden van een EU-onderdaan : de echtgeno(o)t(e), kinderen tot 21 jaar en de ouders die ten laste zijn van die onderdaan. De familieband moet bewezen worden door burgerlijke akten.
  • Houders van dienstpaspoorten of diplomatieke paspoorten die reizen voor een officiële missie.

 
bijdrage voor visum LANG verblijf - D

Sinds 2 maart 2015 wordt er voor de behandeling van bepaalde visumaanvragen lang verblijf (D) een bijdrage gevraagd.

Deze kost kan betaald worden door de aanvrager of een derde persoon (familie, kennis, sponsor, garant, etc.). Het bedrag van deze bijdrage moet overgemaakt worden op het rekeningnummer van Dienst Vreemdelingenzaken in België. Het betalingsbewijs van deze bijdrage moet voorgelegd worden bij de indiening van de visumaanvraag. Indien de aanvrager geen betalingsbewijs kan voorleggen, dan zal de visumaanvraag onontvankelijk verklaard worden.

Deze bijdrage dient betaald te worden bovenop de handling fee van het visum lang verblijf (visa fee / handling fee = 180€). De handling fee wordt nog steeds geïnd op het moment van de aanvraag, in €. Het is niet omdat de visumaanvraag eventueel gratis is dat de bijdrage niet moet betaald worden.

Gelieve aandachtig de website van de Dienst Vreemdelingenzaken te raadplegen met betrekking tot het bedrag van de bijdrage en de betalingsmodaliteiten.

Aandacht:

De eventuele bank- en overschrijvingskosten zijn ten laste van de aanvrager of de persoon die de overschrijving uitvoert.

Indien u te weinig betaalt, kunt u binnen de 30 dagen het verschuldigde bedrag bijstorten. Indien u niet het bewijs levert dat het bedrag binnen deze termijn betaald werd, zal het gedeeltelijk bedrag dat al betaald werd, niet terugbetaald worden en is de aanvraag onontvankelijk.

De bijdrage wordt eveneens niet terugbetaald indien de visumaanvraag wordt geweigerd.