Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Opvolging van uw dossier

OPgelet: controleer op de homepage van deze website de informatie i.v.m. COVID-19 en tijdelijke sluiting van het CEV

U hebt uw paspoort nodig, maar uw visumaanvraag is nog in behandeling?

Stuur een email naar CEV.kinshasa@diplobel.fed.be met uw dossiernummer. Wij bezorgen u een bevestigingsemail waarmee u toegang krijgt tot het CEV tussen 12:30 en 14:30 om uw paspoort af te halen. Uw visumaanvraag blijft ondertussen gewoon in behandeling en zodra een beslissing is genomen, wordt u gecontacteerd en zo nodig gevraagd uw paspoort terug in te dienen zodat wij het visum in uw paspoort kunnen aanbrengen.

 

Om de behandeling van uw dossier op te volgen (via deze link), moet u uw dossiernummer kennen.

Bij de indiening van uw dossier, krijgt u aan het loket van het CEV een tijdelijk nummer (samengesteld uit de melding MSHKIN, gevolgd door 9 cijfers).

Om uw definitief nummer te kennen moet u +- 1 werkdag wachten na de indiening van uw dossier om opnieuw uw onlineformulier te raadplegen.

Het definitief nummer staat helemaal bovenaan het formulier, onder de hoofding "Basisinformatie" in het veld "Visumaanvraagnummer", dat als volgt is samengesteld: BELXXXX (= code van de post) + 0 ... 0 (opvul nullen) + 6 cijfers die het officiële visumaanvraagnummer vormen.

Bijvoorbeeld voor het nummer "BEL009700000000000000000000380927", is het dossiernummer "380927".

Hoe haalt u uw dossier terug op als het klaar is?

  • Als een beslissing is genomen, ziet u op uw on-line formulier het statuut “decision ready” verschijnen.
  • U krijgt een bevestigingsemail of SMS als uw dossier beschikbaar is op het CEV
  • Met deze e-mail/SMS en het originele ontvangstbewijs dat u hebt gekregen wanneer u uw dossier hebt ingediend (en indien u zich laat vertegenwoordigen door een mandataris om uw dossier op te halen: een originele ondertekende volmacht) kan u zich aanmelden tijdens volgende openingsuren:
  • Kinshasa : maandag tot vrijdag tussen 08h30 en 11h30 of tussen 12h30 en 14h30,
  • Lubumbashi: maandag tot vrijdag tussen 08h00 en 08h45

Na een weigering van de Dienst Vreemdelingenzaken kan u:

  • Een volledig nieuwe aanvraag indienen.
  • Beroep aantekenen tegen de beslissing, door de procedure te volgen die op de ontvangen notificatie staat.